Verkoopsvoorwaarden bedrijven en instellingen

Prijzen

De getoonde prijzen zijn exclusief BTW (21%) en eventuele taksen en overheidsbijdragen. De prijzen zijn exclusief accijnsrechten van toepassing in bepaalde landen.

Levering en leveringskosten

Als het nu over een kleine of een grote bestelling gaat, binnen Belgie worden alle labels gratis verzonden via DHL, De Post of via ons eigen transport.

Voor Klanten uit Nederland wordt er een deelname in de transportkost van 15 euro aangerekend.

Als uw bestelling hier klaargemaakt is kunt u de goederen ook steeds afhalen na afspraak in ons magazijn te Diksmuide, Eierdreefje 11.

Betaling

Omdat het meerendeel van onze klanten bedrijven zijn, hebben we besloten om geen visa-betalingsmodule in te bouwen.

Betaling mag op factuur, na ontvangst van de goederen, dit binnen de 8 dagen.
Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen kan Kiss Computerfood overgaan tot het leveren tegen vooruitbetaling.
Dit is de garantie dat u niet zonder producten valt!
De gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontslaat geenszins van de betaling ervan. Wanneer de facturen op de vervaldag niet vereffend zijn zal het bedrag ervan vermeerderd worden met 20% en met een minimum van 60 EUR. Iedere factuur zal bovendien een intrest van 12% per jaar dragen vanaf de vervaldag.

 

Voor particulieren geldt levering tegen vooruitbetaling. Na uw bestelling nemen we dan verder contact op met u.

 

Uitvoering van uw bestelling

Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw bestelling. Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens van op de hoogte brengen.

Garantie

Al onze artikelen zijn gedekt door hun fabrieksgarantie. Artikelen die in aanmerking komen voor deze garantie kunnen omgeruild of terugbetaald worden.

Retouradres: Computerfood Kiss, Eierdreefje 11, 8600 Diksmuide, België

Geschil

Het Belgische recht is van toepassing. Enkel de dichtstbijzijnde rechtbank van onze maatschappelijke zetel is hiervoor bevoegd.

Opgemaakt op 1 juni 2010